اندازه حدقه فریم

45 میلیمتر

اندازه پل فریم

16 میلیمتر

عرض فریم

118 میلیمتر

کالاهای مشابه دیگر