فرم ثبت اطلاعات و یا ضمیمه تصویر نسخه چشم پزشکی

* اطلاعات مهم و مورد نیاز را نمایش میدهد .

در صورتی که نسخه چشم پزشک خود را در اختیار دارید میتوانید تصویر آن را از طریق این فیلد برای ما ارسال نمایید .


پسوند فایل های مورد قبول: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
حداکثر حجم فایل: 1mb.

توجه :

در صورت ارسال تصویر نسخه نیازی به وارد کردن اطلاعات فرم زیر نمی باشد .

دید دور
SPH
نمره چشم
CYL
میزان آستیگمات
AXIS
محور چشم
OD / RE
چشم راست
OD / RE
چشم چپ
PD
فاصله مردمک ها
ADD
ادیشن دید نزدیک
دید نزدیک
SPH
نمره چشم
CYL
میزان آستیگمات
AXIS
محور چشم
OD / RE
چشم راست
OD / RE
چشم چپ