برای بیشتر ما مهمترین معیار انتخاب فریم عینک ، ظاهر آن است . می خواهید بدانید کدام عینک برای صورت شما مناسب تر است ؟!

برای این کار می توانید تمام عینک های موجود در فروشگاه را روی صورت خود امتحان کنید!!! و یا قبل از خرید انتخاب های خود را محدودتر کرده ، زمان و انرژی کمتری را صرف انتخاب عینک نمایید . چنانچه قصد دارید عینکی با سبک و رنگ مناسب صورت خود خریداری کنید ، فقط کافیست عینک متناسب با فرم صورت و رنگ پوست خود را بشناسید.

انتخاب عینک بر اساس فرم صورت

زمانی که میخواهید بر اساس فرم صورتتان فریم انتخاب کنید باید سه نکته مهم را مدنظر داشته باشید :

 1. عینک باید بهترین ویژگی صورت شما را نمایان تر کند .
 2. فرم عینک باید با فرم صورت شما در تضاد باشد .
 3. اندازه عینک باید متناسب با اندازه صورت شما باشد .

صورت بیشتر افراد ترکیبی از اشکال و زوایاست. به طور کل هفت شکل اصلی صورت ( گردبیضی کشیده یا مستطیلمثلث قلبی لوزی مربع یا چهارگوش) رایج است . یک عینک ساز خوب بر اساس این موارد می تواند به شما کمک کند عینکی متناسب انتخاب و خریداری نمایید . در زیر به بررسی خصوصیات صورت های به این اشکال و فریم عینک متناسب با آنها می پردازیم :

صورت گرد

 • صورتی گرد به همراه گونه های پر و برجسته
 • بدون خطوط شکسته در صورت
 • طول و عرض یکسان در صورت
 • دارای چانه ای گرد

 • استفاده از فریم های باریک و زاویه دار و برای کشیده تر به نظر رسیدن صورت
 • خودداری از انتخاب فریم های گرد و فریم های بزرگ
 • پرهیز از انتخاب فریم هایی که باعث گرد تر به نظر رسیدن صورت گردد
 • ایجاد تضاد بین فریم و فرم صورت که باعث کشیده تر به نظر رسیدن صورت میگردد

صورت بیضی

 • صورتی متقارن و استاندارد
 • صورتی نسبتا کشیده با عرض کم
 • دارای پیشانی بلند و کمی پهن تر از استخوان های فک
 • دارای گونه های برجسته

 • تقریبا تمام مدل های عینک برای این فرم صورت مناسب است
 • استفاده از فریم های فریم های هم عرض و یا کمی عریض تر از صورت برای حفظ تناسب و زیبایی این فرم صورت
 • خودداری از انتخاب فریم های پهن و خیلی بزرگ

صورت کشیده

 • صورتی بلند و بسیار کشیده
 • اغلب همراه با بینی بزرگ و کشیده
 • به طور کلی صورتی با پهنای کم و طول زیاد

 • استفاده از فریم هایی چهار گوش و مربع با ارتفاع بیشتر
 • خودداری از انتخاب فریم های باریک
 • استفاده از فریم های بدون پد بینی برای کوچکتر به نظر رسیدن بینی
 • استفاده از فریم های دو پل برای کوچکتر به نظر رسیدن بینی

صورت مثلثی

 • کاهش پهنای صورت از ناحیه پیشانی به پایین
 • دارای پیشانی بلند و پهن تر از استخوان های فک
 • دارای چانه باریک و زاویه دار

 • استفاده از فریم های هم عرض با صورت
 • استفاده از فریم های دارای ارتفاع بیشتر جهت متعادل ساختن پهنای نیمه پایینی صورت
 • استفاده از عینک های با نیمه بالایی ضخیم و نیمه پائینی باریک
 • استفاده از فریم های دارای قاب نازک ، نیم فریم و یا فریم های رنگ روشن

صورت قلبی

 • دارای پیشانی پهن و بلند
 • دارای گونه های استخوانی ، برجسته و پهن تر از پیشانی که به سمت چانه باریک می گردد
 • دارای چانه باریک و زاویه دار

 • خودداری از انتخاب فریم های پهن تر از عرض صورت
 • استفاده از فریم های دارای ارتفاع بیشتر جهت متعادل ساختن پهنای نیمه پایینی صورت
 • استفاده از فریم های بیضی شکل
 • استفاده از فریم های دارای قاب نازک ، نیم فریم و یا فریم های رنگ روشن

صورت لوزی

 • دارای گونه های بزرگ و استخوانی
 • دارای پیشانی بلند و باریک
 • دارای چانه باریک و زاویه دار
 • پهنای صورت در محل قرار گیری چشم ها باریک تر از پهنای صورت در بخش گونه ها

 • استفاده از عینک های بدون فریم
 • استفاده از فریم های بیضی شکل ، نیم فریم
 • استفاده از فریم هایی با ارتفاع بیشتر
 • استفاده از عینک های با نیمه بالایی ضخیم و نیمه پائینی باریک

صورت چهار گوش

 • صورتی استخوانی و زاویه دار همراه با پهنای یکسان در پیشانی ، گونه و استخوان های فک
 • دارای گونه های استخوانی ، برجسته و پهن
 • دارای استخوان های فک بزرگ و پهن

 • خودداری از انتخاب فریم های زاویه دار
 • استفاده از فریم های دارای ارتفاع بیشتر جهت متعادل ساختن پهنای نیمه پایینی صورت
 • استفاده از فریم های گرد و بیضی شکل
 • استفاده از فریم های دارای قاب ضخیم و یا رنگ تیره